Ελένη Παπαθανασίου, εκπαιδευτικός του Β2 υπεύθυνη της Λέσχης Ανάγνωσης

                                elenpapath22@yahoo.gr τηλ.6975665354