ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

2013-06-01 00:03