Δραστηριότητες τάξης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΑΞΗΣ  

Στα πλαίσια διαθεματικής εργασίας της τάξης μας,συλλέξαμε πολυκαιρισμένα αντικείμενα και δημιουργήσαμε Λαογραφικό μουσείο μέσα στη σχολική μας αίθουσα.Ξεναγήσαμε με πολλή αγάπη τους μαθητές του σχολείου μας, όπως και τους μαθητές του 17ου Δ.Σ. Λαμίας.

Η εμπειρία ήταν μοναδική για όλους μας!!